Cicle Formatiu Superior de Moblament

UPF. Biblioteca

Els objectius funcionals fixats per aquest projecte han sigut principalment: la versatilitat i modularitat de l’espai, per tal que les necessitats funcionals estiguin lligats i es pugui distribuir l’espai de la manera que es necessiti, sense perdre el factor estètic ni la coherència estilística.

Pel referent als propòsits estètics s’ha donat total prioritat a l’ús de formes geomètriques, principalment el trapezi (regulars i irregulars), línies inclinades, i colors que aportin molta llum al conjunt (blanc i fusta de faig), sense oblidar que és un espai infantil, per això s’han utilitzat els colors primaris; en definitiva, s’ha volgut crear un espai que afavoreixi la creativitat, la concentració, però sobretot l’esperit juganer dels nens.

Per acabar, s’han tingut en compte factors ambientals; és per això que s’ha intentat fer servir materials els menys agressiu possible amb l’entorn, com per exemple fustes locals de tala controlada o pintures ecològiques.

Més informació

Projectes d’alumnes