Els mini habitatges

L’objectiu d’aquest projecte ha sigut crear un mini habitatge per una família en risc d’exclusió social per millorar les condicions de vida d’una part de la població. Per tant, s’ha buscat una solució residencial al barri de Can Peguera a Barcelona, Catalunya.

El treball s’ha estructurat en dues parts: la part teòrica on s’ha fet una recerca per donar a conèixer els mini habitatges. Seguidament, una part pràctica en la qual proposo l’elaboració d’un petit habitatge.

Per elaborar la primera part del treball ha sigut necessari la recerca d’informació en llibres i internet. Altrament, per la part pràctica s’ha fet servir tot el material necessari per elaborar la maqueta.

Aquest projecte ha estat el resultat de totes les hores dedicades, que ha finalitzat amb una proposta d’un disseny per un mini habitatge a partir de les necessitats de la família i l’espai en el qual se situa.

Projectes d’alumnes