Petits Herois

Un projecte amb Sant Joan de Deu

Aquest projecte tan engrescador ha consistit en la creació de personatges de ficció, basats en els nens i nenes de Hospital maternoinfantil Sant Joan de Déu de Barcelona. Els alumnes van realitzar un procés de treball per etapes. Des de gener fins el març del curs 2021-2022 és el període de duració del projecte Petits Herois. Les fases del projecte van  incloure la ideació, el desenvolupament i entrega d’un personatge animat, amb els trets físic dels infants i amb un super-poder, basat en la seva  personalitat.

El projecte resultant és un projecte transversal dels mòduls Fonaments de la representació i l’expressió visual (disseny personatge), Mitjans informàtics (animació frame a frame i disseny d’assets) i Llenguatge i tecnologia audiovisual (postproducció i creació del vídeo final).

Durant els mesos que el projecte es va dur a terme, grups d’alumnes van realitzar diferents fases que tot seguit t’expliquem.

Concept

Cada grup havia de representar un nen o nena -assignat per sorteig- com si fos un personatge d’un videojoc. Com en qualsevol videojoc, el personatge tenia una habilitat o superpoder, que representava mitjançant un moviment frame a frame.

Per tal de descobrir aquesta habilitat, els alumnes van entrevistar i fer les investigacions pertinents,per descobrir quin estil de disseny (realista, cartoon, anime, etc.) i acció el representarava millor. Un cop realitzada l’entrevista es decidia el superpoder, representava la idea i creava un moodboard. Un moodboard acostuma a ser un recull d’imatges i referències fotogràfiques o d’estil gràfic.

Animació frame a frame del personatge

En aquesta fase es representa el personatge fent un moviment, això es va portat a terme dibuixant tota la seqüència de fotogrames amb dibuix. Per aquesta tasca es va fer servir el programari Open Toonz (una versió de codi lliure i obert, un programari que va ser utilitzat per exemple per l’Studio Ghibli).

Animació frame by frame amb Open Toonz

Disseny i animació d’altres elements de l’escena

Paral·lelament a l’animació del personatge, es va  dissenyar un menú de presentació de les habilitats del personatge i un fons on situar-lo. Per poder desenvolupar aquesta part els alumnes van utilitzar eines i programari propi de l’especialitat dels motion graphics. En aquesta ocasió i fent servir un standard habitual a la industria es va utilitzar el programari d’Adobe After Effects.

Animació amb After Effects

Edició i postproducció

Un cop acabada l’animació dels personatges i els dissenys de fons i elements, es van editar i animar l’escena, per crear un vídeo final amb tots els nens i nenes.

Últimes noticies