Organització i professorat

Direcció

Ricard Roura

Director

Laia Guardiola

Cap d’estudis

Amaya Martínez

Coordinadora pedagògica

Anna Solé

Secretària

Jordi Mula

Administrador

Administració

Consergeria

Coordinacions

Professorat