Organització i professorat

Direcció

Ricard Roura

Director

Laia Guardiola

Cap d’estudis

Amaya Martínez

Coordinadora pedagògica

Hèctor Gascó

Secretari

Lluís Muriel

Administrador

Administració

Consergeria

Coordinacions

Professorat