Gestió de Projectes Professionals (GPP)

La Gestió de Projectes Professionals (GPP) introdueix a l’alumne en projectes o encàrrecs reals,  per situar-lo en l’entorn professional.  Tots els projectes que es desenvolupen a la GPP són encàrrecs reals bé directament del Departament d’Educació, bé d’organismes públics, o associacions veïnals,…

Els objectius que busca són:

— Preparar els alumnes per a un món laboral que els serà molt exigent.

— Treballar en cooperació amb d’altres que tinguin una formació complementària.

— Intercanviar i complementar informació, coneixements i habilitats.

— Afavorir la productivitat: el resultat és millor que si cada persona treballés individualment al màxim de la seva capacitat. És el producte de la sinèrgia del grup.

— Millorar la capacitat creativa per l’intercanvi d’informació procedent de matèries i punts de vista molt variats.

— Millorar la tolerància i la flexibilitat dels individus.

— Millora de les relacions interpersonals.

Quins cicles formatius realitzen la GPP a Deià?

  • Cicles d’interiors: arquitectura efímera