Videojocs

Connecta't al desenvolupament de Videojocs

Aquests estudis capaciten per establir els mecanismes del joc interactiu en aplicacions d’àmbit molt divers.

Es treballa normalment en un equip multidisciplinari, que està integrat per dissenyadors gràfics i audiovisuals, il·lustradors i artistes, programadors i enginyers informàtics, compositors i músics, que dirigeix un productor per establir els mecanismes del joc interactiu, d’acord amb les normes vigents de seguretat, salut laboral i de protecció del medi ambient.

La durada és de 2.000 hores (1.720 en un centre educatiu i 280 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

Mòduls impartits i durada

Oferta de 3x2

Aquest cicle s’imparteix amb mòduls comuns conjuntament amb el cicle de Realitat Virtual durant el primer curs, de forma que en tres anys pots obtenir dos titulacions.

Més informació

Projectes d’alumnes