Grau Superior en Videojocs

Videojocs

Connecta’t al desenvolupament de videojocs amb el cicle formatiu de Grau Superior en Videojocs.

Mostra al món tot el que saps fer. Dissenya personatges, escenaris, crea animacions i videojocs.  Aprèn a utilitzar les eines i  les tècniques de la professió. Desenvolupa les teves demos jugables de videojocs amb Unity 3D.

Aquest cicle és per a tu si t’agrada
— Dibuixar, animar, modelar i crear peces personals o fanart.
— Els videojocs i l’animació 2D i 3D.
— L’art digital i la creació 3D.

Què aconseguiràs amb el cicle
— Aprendre software professional d’animació 3D i videojocs.
— Dissenyar i animar personatges, objectes i escenes.
— Fer projectes creatius  i pràctics des del primer dia.
— Tenir una demo jugable pròpia quan acabis el teu projecte final de cicle formatiu.

Podràs treballar com
— Concept artist, technical artist, 3d environment, character artist, 2d artist, animador, i altres perfils a la indústria dels videojocs, el desenvolupament indie i l’entreteniment digital.

Amb aquest cicle tindràs
— Una titulació oficial.
— Preu de matrícula de 360 € per curs.
— Una formació propera, creativa, digital i enfocada al món professional.
— Classes dinàmiques i estimulants orientades a la pràctica i als resultats.
— 2 cursos acadèmics.
— 200 hores de formació en empreses.
— Possibilitat d’obtenir dues titulacions oficials (realitat virtual i videjocs), solament en tres anys.

Aquests estudis capaciten per establir els mecanismes del joc interactiu en aplicacions d’àmbit molt divers.

Es treballa normalment en un equip multidisciplinari, que està integrat per dissenyadors gràfics i audiovisuals, il·lustradors i artistes, programadors i enginyers informàtics, compositors i músics, que dirigeix un productor per establir els mecanismes del joc interactiu, d’acord amb les normes vigents de seguretat, salut laboral i de protecció del medi ambient.

La durada és de 2.000 hores (1.700 en un centre educatiu i 300 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

Mòduls impartits i durada

Oferta de 3x2

Aquest cicle s’imparteix amb mòduls comuns conjuntament amb el cicle de Realitat Virtual durant el primer curs, de forma que en tres anys pots obtenir dos titulacions.

Més informació

Projectes d’alumnes