Grau Mitjà en Gràfica Impresa
Grau Mitjà en Gràfica Impresa

Gràfica Impresa

Inicia't en el disseny i la gràfica impresa

Aquests estudis capaciten per interpretar i dur a terme les diferents fases d’un projecte gràfic imprès, d’acord amb les prescripcions tècniques i d’estil, fins a obtenir un producte gràfic en suport imprès adequat als objectius comunicatius inicials.

La durada és de 1.600 hores (1.400 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball.

Mòduls impartits i durada

Més informació

Projectes d’alumnes