Estudis de Gràfica Interactiva

Gràfica Interactiva

Inicia't en el camp dels videojocs i la interactivitat

Aquests estudis s’enfoquen en la producció i creació de videojocs, en un nivell inicial. L’alumnat que finalitza aquests estudis pot utilitzar correctament els instruments i les tècniques de la professió, fet que li permetrà la inserció laboral en empreses de l’àmbit o continuar-hi aprofundint en un cicle formatiu de grau superior.

La durada és de 1.600 hores (1.400 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

Mòduls impartits i durada

Més informació

Projectes d’alumnes