Batxillerat d'Arts batxillerat artístic
Batxillerat d'Arts batxillerat artístic
Batxillerat d'arts

Batxillerat d’Arts

Experimenta amb l'art i el disseny al Batxillerat d'Arts

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

La modalitat d’arts s’adreça a persones interessades en els fenòmens artístics, caracteritzats per la sensibilitat, l’expressió i la creativitat; un alumne amb inquietuds entorn del món audiovisual, les arts gràfiques, el disseny, el patronatge, els mitjans de comunicació, la publicitat, les arts escèniques, la producció i gestió d’empreses del sector cultural o l’animació cultural i social.

1r curs

2n curs

Més informació

Projectes d’alumnes